Pro Dive ChorvČtsko 

Plutvy

 

Internetový obchod

V prípade, že si hodláš zakúpiť väčšie množstvo materiálu, doporučujeme ti, si kúpu v dostatočnom predstihu skonzultovať:
- telefonicky na čísle 0903 228 688
- mailom na skola@aronnax.sk

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom