Pro Dive ChorvČtsko 

 

Aronnax Apnea Cup 2020

 

 

Aronnax Apnea Cup 2020

Ďalší, 13. ročník ARONNAX APNEA CUP sa uskutoční na bazéne Lafranconi pri FTVŠ UK v Bratislave, v tradičnom termíne koncom januára, s "najväčšou" pravdepodobnosťou

v sobotu 25. januára 2020 popoludní.

 

 

Usporiadateľ

Náš Klub ARONNAX spolupracuje pri organizovaní pretekov s nasledovnými subjektami:

- Katedra športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

- webový portál SCUBA.SK

- Oblastné zastúpenie výcvikovej agentúry TDI/SDI/ERDI pre Východnú Európu

 

 

Kategórie, ktoré sú vyhlásené pre ročník 2020

MASTERS - nebojácni plavci narodení pred 25. januárom 1975 (nad 45 rokov),

PROFESIONÁLI (Bi-Fin) - tí, ktorí sa na to cítia a chcú súťažiť v elitnej kategórii vystrojení špeciálnymi roznožkami,

NO-LIMITS (Mono) - extra trieda bez rozdielu pohlavia, veku, ...... Športovci budú pravdepodobne plávať s monoplutvami.

LADIES - potápačky, príslušníci nežného pohlavia, samozrejme bez ohľadu na vek.

AMATÉRI - potápači, ktorí nespadajú ani do jednej z predchádzajúcich kategórií.

 

Prihlásené teamy (k 28.1.2019)

MASTERS

1. ARONNAX Masters BA

2. SANY Divers BA

 

 

AMATÉRI

1. ARONNAX Amateurs Bratislava

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

PROFESIONÁLI (Bi-Fin)

1. SC SENEC BiFin

2.

3.

4.

5.

 

 

NO-LIMITS (Mono)

1. DELFÍN Žilina

2. SC SENEC Mono

3.

 

 

 

Prihlášky

Ďalšie prihlášky prijimáme na adrese centrum@aronnax.sk . Počet dráh (18) a tým aj zúčastnených teamov je obmedzený.

 

Tešíme sa na Vás

organizátor súťaže.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom