Pro Dive Chorv¸tsko 

Ako uzatvoriť poistenie DAN

 

Uzatvorenie poistenia DAN vykonáte jednoduchým krokom bez nutnosti navštíviť našu kanceláriu Aronnax v Bratislave. Stačí zaslať na e-mail travel@aronnax.sk nižšie špecifikované údaje, vybrať si produkt, uhradiť výšku poplatku na číslo účtu 0635406928/0900 s variabilným symbolom (VS – dátum narodenia v tvare RRRRMMDD).

Pre zabezpečenie poistenia budeme potrebovať nasledujúce údaje:

- meno a priezvisku

- adresu trvalého pobytu

- dátum narodenia

- miesto narodenia

- telefónny kontakt

Po uhradení príslušnej sumy ti zašleme e-mailom poistenie DAN s členským číslom a preukazom. Následne ti príde konvenčnou poštou za cca 2 týždne plastová karta platná 365 dní. Poistenie je platné od polnoci po dni uzatvorenia poistenia.

Ak sa v rodine nájdu viacerí potápači, je výhodnejšie uzatvoriť Rodinné poistenie až do počtu extra 3 členov. Podľa našich skúseností odporúčame uzatvoriť poistenie SILVER. (viď. porovnanie)

 

Ceny poistného

Individuálne:

  Ceny platné
od 1.januára 2018
DAN sport Bronze DAN sport Silver DAN sport Gold
Členský poplatok za 365 dní
69 € 105 € 215 €

 

Kompletný zoznam poistného krytia a finančných limitov, si môžeš stiahnúť vo formáte .pdf na tomto mieste. Veľkosť súboru je približne 62 kB).

 

Rodinné (platné od 1.6.2018):

  Ceny platné
od 1.januára 2018
DAN sport Bronze DAN sport Silver DAN sport Gold
Členský poplatok za 365 dní
110 € 165 € 395 €

 

Kompletný zoznam poistného krytia a finančných limitov, si môžeš stiahnúť vo formáte .pdf na tomto mieste. Veľkosť súboru je približne 62 kB).

 

Profesionálne:

  Ceny platné
od 1.januára 2017
DAN Pro Bronze DAN Pro Silver DAN Pro Gold
Členský poplatok za 365 dní
160 € 193 € 285 €

 

 

Kompletný zoznam poistného krytia a finančných limitov, si môžeš stiahnúť vo formáte .pdf na tomto mieste. Veľkosť súboru je približne 62 kB).

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom