Pro Dive ChorvČtsko 
 

DPV Diving - Kurz potápania s podvodnými skútrami

 

Kurz "DPV DIVING" je špeciálnym kurzom v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti o ovládanie podvodných skútrov. Cieľom kurzu potápania s DPV ( = Diver Propulsion Vehicle) je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike potápania, organizácie ponorov, postupov, techniky a problémov spojených s používaním skútrov v neuzavretom prostredí otvorenej vody, to jest s prístupom ku hladine.

Kurz je vynikajúcou príležitosťou otestovať si v reálnych podmienkach niekoľko druhov oskútrov a okrem iného je určený aj pre tých potápačov, ktorí majú v úmysle si tento moderný transportný prostriedok zakúpiť.

Teoretické lekcie sú zamerané na popis konštrukcie jednotlivých druhov a typov podvodných skútrov, ich výhod, prípadných nevýhod a adekvátneho použitia. Potápači sa naučia tiež zásady ich nabíjania, ošetrovania a skladovania.

Ťažiskom praxe na otvorenej vode je najmä zvládnutie variabilných typov ponorov s akcentom na precvičenie rozdielnej techniky používania skútrov. Samostatnú časť tvorí nácvik riešenia základných núdzových situácií.

Výcvik praxe je realizovaný najskôr v kontrolovanom prostredí, kde si môžu jeho účastníci vyskúšať základné zručnosti a neskôr aj na otvorenej ploche.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia SCUBA DIVER alebo ekvivalent
- vyhlásenie o zdravotnom stave
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 2 teoretické lekcie
- 2 ponory na otvorenej vode

Cena kurzu 150 Eur

- plnenie fliaš vzduchom
- zapožičanie podvodného skútra
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál
- príloha potápačského denníka

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom