Pro Dive ChorvČtsko 

Happening na štrkovci

 

V rámci sprievodných akcií Medzinárodného festivalu vodného sveta ScubaCam, ktorého je náš klub Aronnax spoluporiadateľom, sme zorganizovali na Štrkoveckom jazere v Bratislave Happening. Šlo o propagáciu potápačstva a jeho pozitívneho obrazu v očiach verejnosti. V záujme týchto cieľov sme nainštalovali menšiu výstavku historických potápačských zariadení a výstroja.

 

 

Deti sa mohli vyfotografovať pri Aronnaxáckom potápačovi ale aj kresliť motívy zo sveta pod vodnou hladinou kriedou na asfalt. Viacerí neodolali a siahli si na živého potápača. Najviac zaujali naši policajní potápači, ktorí prišli náš Happening podporiť.

 

V moderovanom pásme nechýbali ukážky
- plavca orientára,
- športového potápača
- typicky rekreačného potápača
- potápača do studenej vody
- jaskynného potápača
- technického potápača

Podujatie malo aj ekologický rozmer. Okrem naháňania Korytnačiek písmenkových, ktoré sa nám na Štrkovci neutešene zabývali, sme vyčistili priestor pod terasou hotela od najväčších kúskov smetia a vzorne odniesli do pristaveného kontajneru. Viacerí si splnili zápočet z Ekologického ponoru v súťaži O RUŽOVÝ ŠNORCHEL. Potešili sa aj miestny rybári, ktorým sme vytiahli množstvo olova....

 

 

Akciu sme v spolupráci s Ružinovským vodníkom ukončili ochutnávkou rybacej polievky.

 

Fotky z akcie môžeš vidieť na našom webovskom albume.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom