Pro Dive Chorv¸tsko 

Servis potápačského výstroja

 

Naše Potápačské centrum ARONNAX zabezpečuje v rámci svojich vlastných kapacít aj dodávateľským spôsobom servis potápačského výstroja. Okrem drobných úkonov (výmena popruhov plutiev či masiek, výmena tesnení inflátora atď...) sem patrí servis:
• potápačských fliaš
• regulátorov
• počítačov
• suchých oblekov

 

Všetky manipulácie s výstrojom u nás realizujú osoby riadne poučené a s platným osvedčením pre túto činnosť.

Súčasne si vyhradzujeme právo kontroly platnosti atestov tlakových nádob. Vopred sa ospravedlňujeme, ale fľaše bez aktuálneho testu alebo prístroje, ktoré nevzbudia našu plnú dôveru spoľahlivosti NEBUDÚ u nás naplnené. V takom prípade, ponúkneme našim cteným zákazníkom naše zásobníky.

V prípade väčšieho množstvo materiálu, alebo servisných úkonov cez víkend nás kontaktuj:

- telefonicky na čísle 0903 228 688
- mailom na centrum@aronnax.sk

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom