Pro Dive Chorv¸tsko 

Poistenie

 

K poisteniu a poisťovníctvu môžeme mať vzťah rôzny. Jedny ho využívajú automaticky a majú poistený dom, autá, seba, deti aj chalupu. Iní hľadajú kompromisy, zvažujú, porovnávajú rôzne poisťovacie produkty na trhu a menia často poisťovne. A celkom na okraji stoja tí, ktorí poistenia všetkého druhu považujú za vydrydužstvo a k agentom sa stavajú apriori negatívne. Poistené majú len to, čo je absolútne nevyhnutné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V potápaní sa stretávame s viacerými typmi poistenia. Nech už patríš ku ktorejkoľvek kategórii. Určite ti tvoj uvádzajúci učiteľ potápania vysvetlil potrebu poistenia sa pre prípad potápačskej nehody, ktoré by krylo aj náklady spojené s logistikou potápačskej nehody a jej terapie. Veď transport rýchlym člnom, či vrtuľníkom alebo liečenie v rekompresnej komore sú nemalé výdavky, ktorým musí v takom prípade potápač, či jeho rodina čeliť.

Naša cestovná kancelária Aronnax Travel, ktorá už pred rokmi získala výnimku Ministerstva financií pre poskytovanie služieb v oblasti poisťovníctva ponúka viacero druhov a typov poistenia potápačov. Mysli na neočakávané vopred a informuj sa na správnej adrese. Už niekeľko rokov, je tiež zástupcom DAN – svetového lídra v oblasti špeciálnych potápačských poisťovacích produktov a agent Európskej cestovnej poisťovne.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom