Pro Dive ChorvČtsko 

Potápačský klub Aronnax

 

Náš Klub potápania a vodných športov Aronnax pôsobí už dlhšiu dobu. Je združením nadšencov, ktorých spája spoločná láska k potápaniu, vode a k prírode v širšom ponímaní. Milujeme pocit bez tiaže a ticho, ktoré táto aktivita pod vodnou hladinou prináša, ale oveľa radšej máme pocit spolupatričnosti či príslušnosti k našej skupine.

Kamarátstvo, spoločne strávené chvíle, zábava a zdravá súťaživosť sa ako červená niť ťahá celou našou činnosťou. Všetci radi jeme, popíjame, smejeme sa a popri tom cestujeme za potápaním.

Členstvo v našom klube je chápané ako rodinné. V súčasnosti združuje asi 40 rodín.

Čistú vodu a veľa zážitkov všetkým podobným prajú členovia klubu Aronnax.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom