Pro Dive ChorvČtsko 

Odborný seminár: "Chlad v potápaní"

 

 


Počas zimy 2012-2013 sa nám podarilo zrekonštruovať priestory Klubu Aronnax v Domčeku na ulici Líščie Nivy 21. Ostrou skúškou ich kapacity sa stala prvá jarná akcia, seminár pre priaznivcov potápania v zimných podmienkach či iných náročnejších aktivít v tomto krásnom športe.

 

Účasť predčila očakávania, pretože sa zišlo viac ako 30 poslucháčov, 5 prednášajúcich a viacero usporiadateľov. Ledva sme pozbierali taký vysoký počet stoličiek.

 

 


Pásmo prednášok a prezentácií "odpálil" ten najpovolanejší, Prof. František Novomeský z Martina. Z pohľadu lekára rozobral chlad a jeho účinky na ľudské telo. Tak skvelý rétor a odborník v tejto problematike nemal najmenšie problémy s udržaním pozorornosti auditu v sále.

 

 

Jeho nasledovník z vedeckého prostredia, Dr. Igor Baran z FTVŠ UK v Bratislave rozpitval problematiku vplyvu teploty vodného prostredia na potápača v režime statickej apnoe.

 

Fera Novomeského sme si opäť užili v téme všeobecných riešení problematiky chladu v potápaní. Nechýbali zaujímavé grafy, trefné prirovnania a vtipné bonmoty.

 


Do prestávky sme stihli ešte inštruktora horolezectva Petra Kostelanského. Nepotápača, ale za to odborníka na problematiku chladu v outdoorovom prostredí. Na našej novučičkej plazme sa skvele vynímali obrázky z Himalájí aj Južnej Amerike. Dobrý rozprávač špikoval historky s relevantnými informáciami použiteľnými v potápaní v horách, ale aj pri zabezpečení ponorov pod ľadom.

 

 

 

 

Obedňajšia pauza sa niesla v znamení výbornej fazuľovice. Vďaka ti mama! A do popoludňajšieho programu ešte káva - minerálka - červené víno pre nevodičov.

 

 

Popoludnie patrilo predovšetkým diskusii o Argóne, ako inflačnom plyne pre suché potápačské obleky. Dr. Robert Korim prezentoval výsledky svojej seminárnej práce 1986 (FTVŠ UK), opakovaný experiment z roku 1999 (Pro-Dive) ale aj súčasne prebiehajúci projekt Aronnaxu 2013 . Pozri: Projekt ARGONnax

 

 

Všetci sme sa tešili aj na záver. Takmer 2 hodinová prednáška Petra Kubičku pokryla všetky súčasne dostupné riešenia boja s chladom vo svete technického potápania. Kto pozorne počúval, odniesol si skutočne relevantné informácie a mohol sa dotknúť moderných materiálov. Peter, ktorý sa tejto problematike venuje dlhodobo, je odborníkom na mieste.

 

 

Po skončení oficiálneho programu zostali viacerí v diskusiách, polemikách a pri výmene skúseností až dlho do noci. Cenné na tom bolo, že sa nám po dlhšej pauze podarilo spojiť viaceré skupiny, kluby ale aj názorové prúdy slovenského potápania.

 

Ďakujeme ešte raz všetkým prednášajúcim za ich ochotu prísť a prednášať. Veríme, že podujatie sa páčilo aj poslucháčom a že nám zachovajú svoju priazeň.

 

Zopár fotografií z akcie nájdeš napríklad na: fotoalbum seminár

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom