Pro Dive ChorvČtsko 

Pravidlá súťaže Aronnax Apnea Cup

 

 

Štart

Na štart sa postaví prvý z každého teamu. Preteky sa odštartujú bežným spôsobom štartovým akustickým signálom. Športovci pritom budú začínať „z vody“.

 

Prekonávanie úsekov

Po odraze pokračuje prvý plavec-potápač v plávaní pod vodou vo svojej, vyhradenej dráhe. Môže preplávať ľubovoľne dlhý úsek, ktorý bude násobkom 25 metrov, minimálne však dĺžku bazéna (25 metrov). Po odraze sa musí plavec-potápač kompletne dostať pod hladinu najneskôr však 5 m od steny.

Počas plávania nesmie prekážať pretekárom v susediacich dráhach, ani nesmie prerezať hladinu. Výnimkou môže byť doplávanie, taktiež na vzdialenosť 5 m od steny. V žiadnom prípade však sa nesmie dostať tvárová časť hlavy na hladinu.
Poradie, či striedanie plavcov-potápačov, ako aj dĺžka preplávaných úsekov je na rozhodnutí, trénerov, vedúcich družstiev či pretekárov samotných. Ich rytmus sa môže počas trvania súťaže meniť ľubovoľným spôsobom.

Odovzdávka

„Odovzdávka“ musí byť realizovaná spôsobom, keď sa doplávajúci dlaňovou časťou ruky dotkne krátkej steny bazéna. Až potom môže pokračovať ďalší člen štafety, odrazom od steny. V momente „predávky“ musí byť tento v priamom kontakte s vertikálnou stenou bazéna (respektíve schodíka na domácej stene).

Korektnosť odovzdávky, bude bedlivo sledovaná samotnými družstvami momentálne plávajúcimi v susedných dráhach. Predčasné štarty plavcov sa hlásia rozhodcovi na dráhe, ktorý v súčinnosti z hlavným rozhodcom súťaže môže vylúčiť takéto nedisciplinované družstvo zo súťaže s účinnosťou doživotnej diskvalifikácie z ARONNAX APNEA CUP-u !

 

 

Diskvalifikácia

Každé družstvo má povolené v priebehu súťaže 2 nedoplávané úseky pod vodou z akýchkoľvek príčin (roztrhnutá plutva, individuálna indispozícia, zastavené vetry a pod....) Za nedoplávaný úsek je považované, ak plavec odhalí tvárovú časť hlavy nad hladinu. Aj v takom prípade však musí doplávať po hladine k okraju bazéna, odkiaľ potom následne štartuje ďalší člen družstva. 3. nedoplávaný úsek končí diskvalifikáciou teamu.

Koniec preteku

Víťazí družstvo, ktorému sa podarí preplávať čo najdlhší úsek v čase:
AMATÉRI ........................... 1 hod (60 min)
PROFESIONÁLI ................ 1 hod (60 min)

Po zaznení zvukového znamenia – sirény oznamujúceho koniec času pretekania sa (1 hod) platí dokončenie úseku ešte momentálne plávajúceho člena štafety. Čiže celkovo prekonaná dĺžka v preteku, zaznamenaná vo výsledkovej listine bude násobkom 25ky. Teoreticky je preto možné, že preteky skončia remízou dvoch, alebo aj viacerých teamov.

Výstroj

Plavci-potápači môžu použiť akýkoľvek sériovo vyrábaný typ potápačskej masky alebo plaveckých okuliarov. Povolené sú aj plavecké čiapky, kukly či vyholená hlava. Plavky nesmú svojim strihom urážať hlavného rozhodcu súťaže.

Dievčatá a ženy „môžu“ mať aj dvojdielne plavky s vypchávkami. Povolené sú akékoľvek továrensky vyrábané neoprény ľubovoľného strihu, typu, farby či hrúbky s výnimkou špeciálnych „vakov“ na obe nohy typu „morskej panny“.

AMATÉRI môžu mať len sériové plutvy s maximálnou dĺžkou 77 cm.
PROFESIONÁLI môžu mať akékoľvek plutvy vrátane špeciálnych monoplutiev používaných v súťažnom potápaní.

Organizátor súťaže.


 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom