Pro Dive Chorv¸tsko 

Poistenie spoločnosťou Allianz

 

 

Postup poistenia sa na cestu

Najjednoduchším spôsobom je navštíviť našu kanceláriu Aronnax na ulici Líščie Nivy 21 v Bratislave. Pozri tiež mapu. Poistíme ťa v priebehu niekoľkých minút. Pre vypísanie poisťovacej zmluvy budeme okrem tvojho podpisu potrebovať údaje:

- meno a priezvisku

- adresu trvalého pobytu

- rodné číslo.

Po vyplnení a zaplatení čiastke adekvátnej dĺžke poistného obdobia obdržíš poisťovaciu zmluvu, potvrdenie o platbe a servisnú knižku.

 

Ceny poistného

Výška sumy za cestovné poistenie sa odvíja od zónového rozdelenia územnej platnosti poistenia, podľa Článku 4 "Zmluvného dojednania pre cestovné poistenie a asistenčné služby pre cestovné kancelárie". Jeho plné znenie nájdeš TU.

Základné sadzby poistného sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tarify Ceny platné
od 1.januára 2015
Zóna A Zóna B Zóna C (SR)
KC (základné) 1,65 € 2,25 € 0,40 €
KCL (zimné športy) 2,20 € 3,20 € nie je možné dojednať * 
KCHL (KC – zimné športy s pripoistením HS) nie je možné dojednať* nie je možné dojednať*  1,20 €

*v prípade záujmu klienta je možné dojednať v rámci individuálneho poistenia – pozri Smernica 3RC2100/44/P

Vek poisteného nemá vplyv, na rozdiel od individuálneho cestovného poistenia, na sadzbu poistného, t.j. rovnaké sadzby platia aj pre deti a seniorov.

Ďalšie informácie získaš na tel. čísle 0903/228 686 alebo napíš na travel@aronnax.sk

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom