Pro Dive Chorv¸tsko 

Komplexné cestovné poistenie

Chráni poistenca na ceste do zahraničia najmä pri:

- ochorení a úraze

- poškodení, zničení alebo strate batožiny

- vzniku zodpovednosti za škodu

- zrušení cesty

 

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom