Pro Dive ChorvČtsko 
 
 
CENY KURZOV PRE ROK 2022
REKREAČNÉ POTÁPANIE
Zakladné kurzy
potápania
    EUR  
Open Water Diver OWD/JOWD skupinový 450  
Open Water Diver OWD individuálny 750  
Referral (teória+baz) OWD bez registrácie 260  
Referral (teória+baz+reg) OWD s registráciou 290  
Vstupné potápačské
programy
    EUR  
Skin Diver SkD Nádychové potápanie 15  
Discover Diving DD Ponor v bazéne 50  
Discover Scuba Diving DSD Ponor na otvor. vode 80  
Pokročilé kurzy
potápania
    EUR  
Advanced Adventure Diver AAD Zdokonaľovací kurz 295  
Advanced OWD (4 špec) AOWD Pokročilý kurz 610  
Master Diver (8 špec) MD Majstrovský kurz 1090  
Záchranárske kurzy
potápania
    EUR  
CPR+OX FRTI 1.pomoc+aplikácia O2 130  
CPR Refresh FRTI Obnovovací kurz 60  
Rescue Diver RD Potáp. záchrana 360  
Potápačské
špecializácie 
    EUR  
Dry Suit Diving DsD Pot. v suchom obleku 290  
Ice Diving IcD Potápanie pod ľadom 250  
Deep Diving DD Hlboké potápanie 220  
UW Navigation UWN Navigácia a orientácia 190  
Altitude Diving HAD Vysokohorské pot. 190  
Search and Recovery SAR Hľad. a vyhľadávanie 190  
Boat Diving BoD Potápanie z plavidla 190  
Night Diving NiD Nočné potápanie 190  
Wreck Diving WD Vrakové potápanie 190  
Inštruktorské kurzy
rekreačného potápania
EUR  
Divemaster DM Vedúci potápač 690  
Assistant Instructor ASI Asistent inštruktora 780  
Instructor CC ICC Inštruktor OWD 2200  
Instructor Examination IEC Inštruktorská skúška 500  
Instructor cross/over C/O Preregistrovanie 450  
Course Director CD Kurzdirektor 1500  
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom