Pro Dive ChorvČtsko 
 
 
CENY KURZOV PRE ROK 2024
REKREAČNÉ POTÁPANIE
Zakladné kurzy
potápania
    EUR  
Open Water Diver OWD/JOWD skupinový 520  
Open Water Diver OWD individuálny 750  
Referral (teória+baz) OWD bez registrácie 280  
Referral (teória+baz+reg) OWD s registráciou 320  
Vstupné potápačské
programy
    EUR  
Skin Diver SkD Nádychové potápanie 15  
Discover Diving DD Ponor v bazéne 60  
Discover Scuba Diving DSD Ponor na otvor. vode 96  
Pokročilé kurzy
potápania
    EUR  
Advanced Adventure Diver AAD Zdokonaľovací kurz 350  
Advanced OWD (4 špec) AOWD Pokročilý kurz 610  
Master Diver (8 špec) MD Majstrovský kurz 1090  
Záchranárske kurzy
potápania
    EUR  
CPR+OX FRTI 1.pomoc+aplikácia O2 150  
CPR Refresh FRTI Obnovovací kurz 80  
Rescue Diver RD Potáp. záchrana 360  
Potápačské
špecializácie 
    EUR  
Dry Suit Diving DsD Pot. v suchom obleku 350  
Ice Diving IcD Potápanie pod ľadom 350  
Deep Diving DD Hlboké potápanie 350  
UW Navigation UWN Navigácia a orientácia 250  
Altitude Diving HAD Vysokohorské pot. 220  
Search and Recovery SAR Hľad. a vyhľadávanie 190  
Boat Diving BoD Potápanie z plavidla 220  
Night Diving NiD Nočné potápanie 220  
Wreck Diving WD Vrakové potápanie 190  
Inštruktorské kurzy
rekreačného potápania
EUR  
Divemaster DM Vedúci potápač 750  
Assistant Instructor ASI Asistent inštruktora 850  
FRTI Instructor FRTI I Prvá pomoc+oxi 450  
FRTI Instructor Refresh FRTI Instr Refresh 60  
Instructor Course IDC Inštruktor OWD 2600  
Instructor Examination IEC Inštruktorská skúška 700  
Instructor cross/over C/O Preregistrovanie 450  
Course Director CD Kurzdirektor 2200  
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom