Pro Dive ChorvČtsko 
 
 
CENY KURZOV PRE ROK 2020
REKREAČNÉ POTÁPANIE
Zakladné kurzy
potápania
    EUR  
Open Water Diver OWD/JOWD skupinový 390  
Open Water Diver OWD individuálny 650  
Referral (teória+baz) OWD bez registrácie 210  
Referral (teória+baz+reg) OWD s registráciou 260  
Vstupné potápačské
programy
    EUR  
Skin Diver SkD Nádychové potápanie 15  
Discover Diving DD Ponor v bazéne 40  
Discover Scuba Diving DSD Ponor na otvor. vode 70  
Pokročilé kurzy
potápania
    EUR  
Advanced Adventure Diver AAD Zdokonaľovací kurz 255  
Advanced OWD (4 špec) AOWD Pokročilý kurz 570  
Master Diver (8 špec) MD Majstrovský kurz 1090  
Záchranárske kurzy
potápania
    EUR  
CPR+OX FRTI 1.pomoc+aplikácia O2 130  
CPR Refresh FRTI Obnovovací kurz 60  
Rescue Diver RD Potáp. záchrana 360  
Potápačské
špecializácie 
    EUR  
Dry Suit Diving DsD Pot. v suchom obleku 150  
Ice Diving IcD Potápanie pod ľadom 220  
Deep Diving DD Hlboké potápanie 180  
UW Navigation UWN Navigácia a orientácia 150  
Altitude Diving HAD Vysokohorské pot. 150  
Search and Recovery SAR Hľad. a vyhľadávanie 150  
Boat Diving BoD Potápanie z plavidla 150  
Night Diving NiD Nočné potápanie 150  
Wreck Diving WD Vrakové potápanie 150  
Inštruktorské kurzy
rekreačného potápania
EUR  
Divemaster DM Vedúci potápač 660  
Assistant Instructor ASI Asistent inštruktora 700  
Instructor CC ICC Inštruktor OWD 2200  
Instructor Examination IEC Inštruktorská skúška 500  
Instructor cross/over C/O Preregistrovanie 350  
Course Director CD Kurzdirektor 1500  
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom