Pro Dive ChorvČtsko 
 

ERD Supervisor - vedúci potápač

 

Kurz ERD Supervisor (vedúceho potápača) kvalifikuje zásahových potápačov na dohľad nad prácou tímov služobného potápania. Taktiež slúži pre rozvoj vedúcich kvalít požadovaných pre ERDI Inštruktora.

Komu je kurz určený:

 • Certifikovanému členovi zásahovému ERDI tímu potápačov, hľadajúcemu postup smerom k vedúcim funkciám
 • Certifikovanému členovi zásahovému ERDI tímu potápačovi, hľadajúcemu znalosti a zručnosti potrebné k asistencii ERDI inštruktorovi
 • Služobnému potápačovi s túžbou udržať tímovú štandardizáciu a bezpečnosť v súlade s pravidlami a postupmi OSHA či NFPA.

Požiadavky pre vstup:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Certifikát CPR1st a CPROx (alebo ekvivalent)
 • Dôkaz o absolvovaní 50 zásahových ponorov v uznávanom tíme služobných potápačov
 • Platná lekárska prehliadka

Čo môžeš očakávať, že sa naučíš:

 • Zručnosti potrebné k asistencii inštruktorom ERDI pri ich výcviku
 • Pravidlá organizácie OSHA a NFPA odporúčania
 • Príčiny a priebeh nehôd v prostredí služobného potápania
 • Dohľad a vedenie nad potápačmi v rôznom prostredí
 • Spolupráca s inými zásahovými zložkami
 • Styk s prihliadajúcimi, médiami a rodinami obetí

Čo získaš ty a tvoj tím?

 • Profesionálnu skúsenosť v pomoci pri dohliadaní počas zásahu
 • Štandardizáciu, bezpečnosť a postupy vyzdvihovania
 • Vývojové nástroje pomáhajúce udržiavať tím

Doba trvania

 • Akademické lekcie a prípravy na ponor: minimálne 40 hodín
 • Príprava v kontrolovanom vodnom prostredí: minimálne 6 hodín
 • Výcvik na otvorenej vode: minimálne 2 ponory a 4 simulované scenáre zásahu

Cena kurzu – 900 Eur

Zahŕňa:

 • Plnenie fliaš stlačeným vzduchom
 • Školné
 • Inštruktorský a skúšobný poplatok
 • Registrácia v ERDI
 • C-card a diplom
 • Učebná literatúra a pomôcky

V cene nie je:

 • Zapožičanie výstroja
 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom